Emotionele intelligentie: de waarde van emoties

We leven in een tijd van snelle veranderingen die onze oude opvattingen uitdagen. De opvatting bijvoorbeeld dat als je maar hard genoeg studeert of werkt, succes vanzelf naar je toekomt. Dat als je 16 uur per dag werkt, de mailbox echt wel leeg raakt. Of dat je op je vijftigste uitgeleerd bent.

De financiële crisis heeft – en nu de veranderingen in het klimaat en woningnood – een aantal overtuigingen en zekerheden ontkracht die vanzelfsprekend leken. We zijn op zoek naar nieuwe richtingaanwijzers. Ontastbare waarden zoals integriteit, empathisch vermogen en leiderschap kunnen hierbij helpen omdat ze misschien wel belangrijker zijn om je gelukkig te voelen dan (alleen) geld en bezit.

Daarnaast leven we in een informatietijdperk. Steeds sneller ontvangen en versturen wij informatie. In nog geen seconde is het bericht aan de andere kant van de wereld. Wij weten soms eerder wat er in China gebeurt dan de inwoners zelf. Dit roept vragen op in hoeverre privé nog persoonlijk of gemeengoed is. De hele dag zorgt deze stroom aan informatie voor prikkels omdat we keuzes moeten maken: ‘wat zal ik naar school/ werk aantrekken?’, ‘welke mail heeft prioriteit?’, ‘welke van de 15 soorten haarshampoo is écht het best?’

De vele keuzes die wij dagelijks moeten maken stelt ook andere eisen aan de intelligentie. Je hoeft niet af te studeren om een gelukkig leven te kunnen leiden. Voor sommigen brengt het overigens wel het gevoel van geluk met zich mee, maar minstens zo belangrijk zijn vaak de contacten die we er op doen en dat we het talent dat we hebben kunnen inzetten voor zichzelf én anderen. Een leven dat voldoening geeft vraagt om zelfonderzoek:

  • waar ben je goed in?
  • wat raakt je?
  • wie zijn belangrijk voor je?
  • hoe ziet jouw persoonlijk leiderschap er uit?

Emotionele intelligentie is voorbij de hype van de jaren negentig. We hebben namelijk allemaal te maken met gevoelens en emoties. De hele dag door. Voortdurend maken we gevoelsmatige en emotionele afwegingen op basis waarvan we keuzes maken. De mythe van dat we rationele wezens zijn ten spijt: we zijn beide. Dit is ons cadeau van de evolutie: dat we ons verstand kunnen inzetten om te herkennen wat we voelen. Als we deze begrijpen, zien we hun waarde. We leren dan bewuster om te gaan met tegenslagen, herkennen eerder onze eigen drijfveren en ambitie en maken we gemakkelijker contact met anderen.

Emotionele intelligentie is dit alles en wellicht nog meer. Het begrip werd in de vorige eeuw ontwikkeld en is inmiddels voorbij de trend waarvan het verdacht werd. Zowel cognitieve als emotionele intelligentie zijn van waarde voor succesvolle prestaties en het ‘zijn’. Het laat je ervaren wat geluk voor jou inhoudt, en dat je dat vooral bereikt door te weten wat je moet doen of juist laten. In dit boek heb ik – wat volgens mij nog niet eerder is gebeurd – emotionele intelligentie ook bekeken vanuit de Nederlandse wetenschappelijke inbreng en de waarde die E.I. kan betekenen in deze en komende tijd. Een tijd waarin transitie plaatsvindt met de vraag naar herwaardering van bepaalde waarden als integriteit, empathie, luisteren en leiderschap.

Ik heb het boek ‘Emotionele intelligentie, de waarde van emoties’ geschreven voor ’s werelds grootste uitgever van gratis e-booken, Bookboon. Het concept van Bookboon zorgt ervoor dat je in een relatief korte tijd globale informatie over een specifiek onderwerp tot je kan nemen. In dit boek zijn tips, verwijzingen, mindmaps en oefeningen opgenomen voor een aanzet tot verdere inzichten en ontwikkeling.

Alvast veel leesplezier!

Valérie Docters van Leeuwen – Verswijveren

©2018 (update)

Gratis ebook: Emotionele intelligentie de waarde van emoties