Coaching is een vak. Bewust leren en groeien onder professionele begeleiding.

Werkwijze

De belangrijkste technieken bij coaching zijn luisteren, doorvragen, invoelen en reflecteren. Hierdoor wordt inzichtelijk wat de overtuigingen en gedragspatronen zijn die u belemmeren. Diverse methodieken staan in dienst van het proces. Deze zijn nooit leidend, omdat uw ontwikkeling en proces een persoonlijk verloop hebben.

De aanpak is resultaatgericht, betrouwbaar, en intuïtief. Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 8 sessies; elke sessie duurt ongeveer 1,5 uur. Trajecten op basis van de EQ-i en leiderschapsontwikkeling duren doorgaans langer. Er zijn aparte tarieven voor particulieren en voor de zakelijke markt.

Het coachingstraject voor professionals

Wil je een specifieke competentie ontwikkelen of zoek je naar verbetering van kwaliteit van werk en leven?

Een intakegesprek gaat altijd vooraf aan een coachingstraject. Tijdens dit gesprek maken wij kennis, en nemen wij door wat coaching voor jou kan bieden. Ook stellen wij het gewenste doel vast waaraan je wilt werken. Door de reflectiegesprekken, oefeningen en methodieken die worden toegepast, leer je kijken naar jouw eigen gedrag en overtuigingen.

Na een afgesproken periode vindt een evaluatie plaats. Hoe gaat het nu? Heb je nog iets nodig om verder te kunnen?

Het coachingtraject voor groepen, afdelingen & teams

Wil je dat jouw medewerkers samenwerken en zich verder ontwikkelen?
Tijdens het intakegesprek met de leidinggevende of management onderzoeken wij samen wat er speelt en waar jullie naar toe willen. Tijdens dit gesprek maken wij kennis en nemen wij door wat coaching voor je kan bieden. Vervolgens bekijken wij het krachtenveld en maken een voorlopige analyse. Op basis daarvan maken wij een voorstel met als belangrijke speerpunten: verbinding, draagvlak en bereidheid tot samenwerken te creëren.
Na een afgesproken periode vindt een evaluatie plaats en bekijken we wat er nog nodig is om de behaalde resultaten voor de lange termijn te waarborgen.

Coachingmonitor NOBCO

Sinds het bestaan van The Art of People wordt er gewerkt met logboeken en tussentijdse evaluaties. Dit om effectief te werken en effectiviteit te meten. Zowel voor individuele, team- en leiderschapstrajecten. Inmiddels vindt – voor de individuele trajecten – een overgang plaats naar de Coaching Monitor van branchevereniging NOBCO. Hiermee worden rapportages en voortgang geheel online, inzichtelijk gemeten en weergegeven. Voor teamtrajecten blijft – met digitaal in te vullen pdf’s – het meten van de voortgang hetzelfde.
Kwaliteitsgarantie
De innovatieve Coaching Monitor biedt meer zekerheid aan inkopers van coaching dat de kwaliteit van een coach en het rendement van een coachtraject inzichtelijk maakt. NOBCO-coaches onderscheiden zich met de Coaching Monitor, het EIA-keurmerk én de Internationale Ethische Code nadrukkelijk in de markt.

Neem contact op

Behoefte aan meer informatie? Stuur een bericht en ik bel of mail u z.s.m. terug.

Laatste nieuws

Gecertificeerde coaching

Branchevereniging NOBCO staat voor het opbouwen en delen van goede – wetenschappelijke – kennis over coaching. Ze biedt een continu proces van kwaliteitsverbetering in coaching. Het is aangesloten bij de EMCC/EIA. Dit Europees gewaardeerde keurmerk voor beroepscoaches staat in de markt garant voor kwaliteit en professionaliteit.