FAQ

Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ – Frequently Asked Questions). Als jouw vraag er niet tussen staat, neem gerust contact op.

Wat is het verschil tussen coaching en therapie?

Belangrijkste verschillen tussen therapie en coaching – naast de medische aanpak – zijn de belastbaarheid, reflectie- en leervermogen en zelfmanagement. Een coachee is in staat om over zichzelf na te denken, te leren en al gaandeweg het gewenste doel en gedrag in de praktijk te brengen. Een coach zegt niet wat het beste voor jou is en gaat er vanuit dat de coachee deze kennis en wijsheid al bezit. Therapie kijkt vaak naar het verleden. Bij coaching kijk je naar het gewenste doel en de toekomst in relatie tot haalbaarheid. Er wordt zeker ook wel gekeken naar de oorsprong van bijvoorbeeld mind sets en impact van gebeurtenissen. Maar altijd met als doel om stappen vooruit te kunnen maken.

Wat is emotionele intelligentie?

Emotionele intelligentie heeft te maken met het bewust omspringen van de gevoelens en emoties. Als je deze begrijpt – zowel verstandelijk als gevoelsmatig – dan kun je effectiever inspringen op dagelijkse gebeurtenissen en interactie met mensen. Het is geen hype. De eerste wetenschappelijke publicatie verscheen in 1990. Toen John (Jack) Mayer van de Universiteit van New Hamshire en Peter Salovey van Yale in 1989 een theorie samenstelden die zowel intelligentie als emoties behelsde, kreeg het idee van ‘emotionele intelligentie’ vorm. Daniel Goleman heeft het begrip in de jaren negentig voor een groter publiek bekend gemaakt. Hij publiceert nog steeds over het onderwerp. Dr. R. BarOn heeft de wetenschappelijke EQi dat de E.I. kan meten, ontwikkeld door het Canadese MHS. De test wordt beschouwd als het meest betrouwbare test op dit gebied. De EQi 2.0 is nu uit en is gebaseerd om de ontwikkelingen binnen het wetenschappelijk onderzoek. Per maart 2022 is de test opgenomen in ’s werelds grootste uitgever van klinische & talentesten: Pearson Clinical & Talent assessments.

Vergoeding via de werkgever

Vergoeding via je werkgever
Werkgevers reserveren doorgaans een opleidingsbudget per medewerker. Naast investeren in kennisontwikkeling is persoonlijke ontwikkeling ook belangrijk. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachingtraject. Ook ziekteverzuim kan vaak voorkomen worden door coaching. Bovendien is het rendement van een coachtraject vaak – naar hun eigen zeggen – hoger. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of HRM-afdeling voor jouw mogelijkheden.

Vergoeding via de Arbodienst

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om kosten van coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit vaak als er sprake is van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim en/ of re-integratie. Hievoor dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst. The Art of People werkt voor Incentivo, een netwerk van arbodeskundigen op het gebied van arbeid en gezondheid, verzuim en re-integratie. Incentivo streeft net zoals The Art of People, naar een duurzame verhoging van de menselijke inzet.

Vergoeding en PGB

  • PGB
    Cliënten met een persoonsgebonden budget kunnen kosten van coaching via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de Sociale Verzekeringsbank SVB.

Via de Belastingdienst

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie.

Kijk voor meer informatie: Rijksoverheid

Tegemoetkoming in de kosten voor zelfstandigen en ondernemers

ZZP/ Ondernemer
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Raadpleeg jouw boekhouder/ accountant voor informatie op maat.

Vergoeding via de ziektekostenverzekeraar

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten van coaching erkennen, en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Wij adviseren je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Vergoeding via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je het coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Wat bespreek jij met mijn baas?

De gesprekken en testresultaten zijn vertrouwelijk. Werkgevers met ervaring in coaching weten dat daar niet aan getornd wordt. Wel kan terugkoppeling plaatsvinden over gewenste doelen en gedrag. Dit wordt voorafgaand in een driegesprek doorgenomen en vastgesteld. Meestal vindt er aansluitend een één op één-gesprek plaats tussen de potentiële coachee en de coach om te onderzoeken of er onderling vertrouwen is. Mocht dit niet het geval zijn, dan moeten de werkgever en medewerker kijken hoe zij verder gaan. Heel vaak is er sprake van verschillende verwachtingen en aannames die in al de intake door de coach aangekaart kunnen worden. Een traject is dan alsnog mogelijk.

Krijg ik huiswerkopdrachten?

Ja. Om de tijd van de sessies zo optimaal te kunnen gebruiken, wordt er gebruikgemaakt van huiswerkopdrachten. Daarnaast krijg je een digitaal formulier: ‘Logboek’. Dit reflectieverslag (1 dubbelzijdig A4) laat je even pas op de plaats te maken hoe je in de tussenliggende periode aan de slag bent gegaan en welke bewustwording er plaats heeft gevonden. Maar ook de coach kan zo direct inspelen. Dit is naast tijdswinst ook financieel voordelig, omdat dit vaak inbegrepen is in de sessie, naast voorbereiding en klaarzetten van oefeningen etcetera. Voor de langere termijn zijn deze verslagen waardevol omdat je zo kun terugkijken naar jouw ontwikkeling.

Werk je samen met een bedrijfsarts?

Ik werk als zelfstandige voor arbodienst Incentivo. Zij is bekend met de effectiviteit van coaching. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de informatie die gedeeld wordt, wordt eerst met jou afgestemd. Er zijn echter geen behandelplannen bij preventieve coaching, dus hoeft er vaak weinig gedeeld te worden. Het betreft dan vrijwel procesmatige informatie. De Ethische Code van branchevereniging NOBCO is hierin ook leidend.

Waarom is coaching zo duur?

De vraag is of dit écht zo is. Wij zijn in Nederland gewend dat veel van onze ziekte- en zorgkosten vergoed worden. Maar ook scholingskosten door onze werkgever. Dit maakt niet altijd transparant wat er al voor jou geregeld wordt. Coaching werkt relatief snel en moet inderdaad vaak wel direct betaald worden. Een uurtarief is echter niet wat de coach netto overhoudt. Vaak wordt er geen reistijd gerekend, en ook niet de voorbereiding van de sessies. Hier gaat vaak veel tijd in zitten. Meer in ieder geval dan een half uur. Daarbij maakt The Art of People gebruik van de Coaching Monitor van de NOBCO die het traject ook subjectief monitort. Bij elkaar is dit:

  • inlezen diverse resultaten van testen en oefeningen
  • inlezen Logboek
  • voorbereiding huiswerkopdrachten
  • tussentijdse terugkoppeling via telefoon en mail (bij ‘fair use’ inclusief)

Neem contact op

Behoefte aan meer informatie? Stuur een bericht en ik bel of mail u z.s.m. terug.

Laatste nieuws

Gecertificeerde coaching

Branchevereniging NOBCO staat voor het opbouwen en delen van goede – wetenschappelijke – kennis over coaching. Ze biedt een continu proces van kwaliteitsverbetering in coaching. Het is aangesloten bij de EMCC/EIA. Dit Europees gewaardeerde keurmerk voor beroepscoaches staat in de markt garant voor kwaliteit en professionaliteit.