Visie op leiderschap: hoe creëer jij?

Bij het ontwikkelen van een visie voor een organisatie wordt vaak gezocht naar een sterke tekst die inspireert, bindt en sturing biedt. Om dit te ontwikkelen sta je met z’n allen stil wat écht belangrijk is voor jouw klant, omgeving en organisatie. Maar hoe ‘echt’ is deze?

Deze stap naar een heldere visie wordt vaak overgeslagen in het beleid van een afdeling. Terwijl het voor zowel de leidinggevende als medewerker scherp zet wàt van waarde is om met z’n allen na te streven. Voor de leidinggevende is het belangrijk om helder te krijgen wat zijn of haar ‘mensvisie’ is. Het maakt nogal uit of je jouw medewerkers als autonoom ziet, als medewerkers die voortdurend aansturing behoeven of… lastpakken  die je van jouw werk afhouden.

Onderzoek eens hoe jij creëert. Maak eens een pas op de plaats en benut jouw creatieve vermogens (die ieder mens heeft!) om jouw visie voor de afdeling te ontwikkelen.

Wat een inspirerend en verhelderend zelfonderzoek kan zijn is het volgende:

Ga terug naar jouw kindertijd. Hoe zette jij jouw ideeën en dromen om in een tastbare vorm? Met muziek, tekenen, knutselen, fotograferen, werelden bouwen in Lego (of tegenwoordig minecraft), Playmobile, muziek of een andere manier?

Verzamel materiaal en vul deze aan met verhalen van jouw omgeving van destijds.

=> welke (beeld)verhalen verzon je; wat en/ of wie was het onderwerp?
=> welke eigenschappen hadden jouw personages die een (belangrijke) rol speelden?
=> wat was belangrijk voor jouw personages (of voor jou)?

Bundel de antwoorden en kijk hoe dit jouw visie bepaalt, beperkt of kan verrijken.