Update: ‘Emotionele intelligentie, de waarde van emotie 2.0’ is uit!

Lees in dit gratis ebook over de waarde van emoties als richtingwijzers

Mindsets en overvolle denkwegen: ontwikkel jouw emotionele intelligentie!

Bijna niets is zo complex als de (westerse) mens en zijn denkwereld. Meerdere mensen bij elkaar vergroot de mogelijkheden, maar vaak ook de problemen.
Vorige week zuchtte een coachee tegen mij: ‘ik kén al die communicatieboeken en methodieken. Maar waarom werken ze niet bij mij?!’ Ik zal je zeggen: haar IQ is bovengemiddeld… Key is een goed ontwikkeld EQ waar ratio en emotie hand in hand gaan.

Jezelf leren kennen is één, de triggers herkennen twee, mensenkennis opbouwen drie, een relatie opbouwen vier, ze onderhouden… etcetera. Allemaal bouwstenen voor het dagelijkse leven. Ook om kunnen gaan met verlies en pijn is zo’n belangrijke bouwsteen. Emotional agility is cruciaal bij het ontwikkelen van veerkracht bij omstandigheden die deze emoties oproepen. Het mooie hiervan en van emotionele intelligentie – is dat ze te ontwikkelen zijn. Perfectie is niet het doel, maar het geeft je handvatten om weer sneller overeind te komen.

In mijn eerste boek ‘Emotionele intelligentie, de waarde van emoties’, heb ik binnen het format van 58 pagina’s een theoretisch kader én praktische werkvormen aangeboden. Ik schrijf daar over de 15 skills die helpen om een effectieve performance te ontwikkelen. Deze heb ik niet zelf bedacht maar zijn gebaseerd op de EQi 2.0®, want emotionele intelligentie is meetbaar. De EQi 2.0® is ontwikkeld door MHS/ Pen Diagnostics (nu Pearson Clinical) i.s.m. de Katholieke Universiteit Nijmegen. Deze test wordt gezien als het meest betrouwbare op dit gebied en kan ingezet worden als hulpmiddel.

Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek zijn er aanpassingen gedaan. Zo is de schaal ‘Geluk’ vervangen omdat dit meer het gevolg is van een goed ontwikkelde emotionele intelligentie. ‘Emotionele expressie’ is toegevoegd en geeft aan hoe constructief je emoties uit. Vanuit zakelijke, privé als in een studiecontext kan deze test afgenomen worden.

De update van het boek – wederom gratis – is nu te downloaden!: https://bookboon.com/nl/emotionele-intelligentie-ebook

Veel leesplezier!

Groet,

Valérie

Illustratie: Valérie Docters Verswijveren