Teamcoaching en groepssupervisie

Hoe creëer je het leervermogen van het team?

Een groep mensen is nog géén team, dat weten we inmiddels. Maar hoe maak je van jouw afdeling een vitaal team dat steeds beter samenwerkt? En wat vraagt dat van jou als leidinggevende? Teamcoaching verheldert de verwachtingen en werkt aan een gezamenlijke ontwikkeling. Met de vijftien competenties die als het meest waardevol worden ervaren zijn onder meer ‘Empathie’, samenwerking: ‘Interpersoonlijke relaties’, balans ik en de ander: ‘Assertiteit + Zelfbeeld’ en ‘Sociale verantwoordelijkheid’.

Breng aan het licht welke organisatie- team- en persoonlijke waarden belangrijk voor jullie zijn, in combinatie met de opdracht die jullie hebben vanuit de samenleving, klant, organisatie (medewerkers!). Creëer verbinding(en) en verduidelijk de onderlinge communicatie. Veel gaat mis – nog steeds – door miscommunicatie en gebrek aan vertrouwen. Sterke bedrijfsresultaten krijg je ook door te investeren in de menselijke waarden en aandacht voor de ‘soft skills’.

De EQi 2.o® biedt inzicht in de 15 meest waardevolle competenties die ook ten grondslag liggen aan een hechte samenwerking. Op basis van een persoonlijk profiel wordt een (anoniem) groepsprofiel samengesteld. Zo kun je de resultaten vertrouwelijk bespreken en werken aan het vormen van een team. Belangrijke competenties als ‘Empathie’, ‘Interpersoonlijke relaties’ en ‘Optimisme’ zijn enkele van die competenties. De EQ-i 2.0® gaat overigens niet om ongebreidelde groei; ook de mogelijke schaduwkanten worden belicht. Zo kan een hoger Zelfbeeld (the ‘risk of being high’) doorslaan naar arrogantie betekenen. Gekoppeld aan de vraag en aan de groep of team wordt samen betekenis gegeven aan de testresultaten en de ontwikkelvraag.

Politiek gekleurde cultuur

In overheden – maar ook in bedrijven en organisaties) is op diverse niveaus is vaak sprake van een ‘politiek gekleurde cultuur’. Het bekende interactiemodel de Roos van Leary is uitermate geschikt om de interactiebewegingen in kaart te brengen en te kijken welke interactiestijlen onderbelicht zijn. Sinds 2010 is er de gevalideerde InterpersoonlijkProfiel IPP® Roos van Leary. Valérie Docters van Leeuwen nam deel aan de pilot, en werkt als één van de weinigen in Nederland op de diepere lagen – waar onder de laag van waarden – naast het alom bekende zichtbare gedrag. Hier werd gewerkt met een trainingsacteur van Kapok.

Met de IPP Roos van Leary krijg je een nauwkeurig profiel van de afdeling en/ of team. Wat is het profiel, wat is de non-verbale communicatie, rood, groen of wit gedrag? Welke onderliggende waarden zijn er, niet uitgesproken overtuigingen en… ook trauma’s? Veel mensen nemen hun persoonlijke trauma’s mee: dit gebeurt op elke laag en elke functie. Coaching en supervisie zijn geen therapie; maar binnen kaders kan er veel besproken worden mits er veiligheid is.

  • Van een groep individuen naar een samenwerkend (zelfsturend) team? Dit gaat niet altijd vanzelf. In veel organisaties wordt – vanuit oogpunt van bezuiniging – de managementlaag gesaneerd. Als de resultaten wegblijven, breng de aandacht dan terug naar de mensen: wat ontbreekt?

  • Teambuilding, dagje op de hei of wat grondiger? Een jaarlijks uitje kan zeker wat doen met het teamgevoel. Maar als er nog geen teamgevoel is, zal het na enkele dagen weer verdwijnen. Investeer in een ‘humus’-laag waar groei, en gezonde interactie mogelijk zijn;

  • Op de zolderkamer begonnen, en nu neem je per maand tientallen mensen aan. Vrienden, gelijkgestemden. Dat werkt zolang de zaken goed gaan. Goed functionerende teams vragen echter meer. Investeer in jouw mensen en in jou zelf om gezond verder te kunnen groeien. Durf kritische mensen aan je te binden. Je hoeft het niet alleen te doen.

The Art of People c&c begeleidt afdelingen en teams bij een vitale samenwerking. Belemmerende patronen die de organisatieresultaten dwarszitten worden inzichtelijk gemaakt. Je leert inzicht te krijgen in elkaar(s) verschillen, mentale modellen en manieren van communiceren.

Twee voorbeeldsituaties:

  • De medewerkers zijn niet gewend om feedback te geven. Zij spreken onderlinge irritaties niet uit; mede hierdoor ontstaan problemen op de werkvloer. Teamcoaching is hierbij gericht op het verbeteren van de onderlinge communicatie.

  • De afdeling moet anders gaan functioneren omdat de rol van de afdeling door externe ontwikkelingen verandert. De teamcoaches leren de medewerkers van elkaars kwaliteiten gebruik te maken.

The Art of People c&c heeft meerdere afdelingen en teams succesvol begeleid:

‘Teamoefeningen, het bijhouden van een logboek met leerpunten en inzicht in elkaars kwaliteiten en kwetsbaarheden hebben ervoor gezorgd dat het team flinke stappen vooruit heeft gezet. Met name vertrouwen en samenwerken is zichtbaar verbeterd.’ – Alex Griffioen, Regiodirecteur Horeca Sales, Heineken Nederland

‘Aanvankelijk huurden we The Art of People in om een leuke teamdag te organiseren als basis om het teamverband te verbeteren en te versterken. Echter als snel bleek dat Valérie Docters van Leeuwen inhoudelijk meer voor ons kon en kan betekenen. Dit resulteerde en resulteert in een coachingstraject voor de mensen, werkgroepen en leidinggevende met als centraal thema: leren samenwerken in en als team, waarbij iedereen zijn of haar rol onderkent, verantwoordelijkheid neemt en beter functioneert. Valérie legt makkelijk contact, dringt snel door tot de kern en weet op een prettige manier mensen in ‘beweging’ te krijgen. Waar ik eerst dacht nog wel een jaartje nodig te hebben, hebben we met Valérie in enkele maanden bereikt.’ – Rob Goedegebuur, Hoofd Binnendienst, Holcim Betonproducten BV

Neem contact op

Behoefte aan meer informatie? Stuur een bericht en ik bel of mail u z.s.m. terug.

Laatste nieuws

Gecertificeerde coaching

Branchevereniging NOBCO staat voor het opbouwen en delen van goede – wetenschappelijke – kennis over coaching. Ze biedt een continu proces van kwaliteitsverbetering in coaching. Het is aangesloten bij de EMCC/EIA. Dit Europees gewaardeerde keurmerk voor beroepscoaches staat in de markt garant voor kwaliteit en professionaliteit.