Personal coaching

Raak je elke keer verstrikt in dezelfde vraag? Hoe je beter jouw grenzen aan kan geven? Of hoe je bewuster om kan gaan met jouw tijd en talenten? Met personal coaching kun je snel en doeltreffend de vinger op de zere plek leggen, en jouw mogelijkheden vergroten. Als je bereid bent om aan de slag te gaan, kun je met ‘personal’ ofwel persoonlijke coaching relatief snel jouw doelen bereiken.

Preventie, re-integratie burn-out/ energie- en stressmanagement

Coaches roepen al lang dat preventieve aandacht voor gezond werken, veel oplevert. Helaas wordt er teveel korte termijn gedacht met kostbaar en onnodig ziekteverzuim als gevolg. The Art of People begeleidt bij dreigende burn-out, bij re-integratie en bij het creëren van een gezonde energie- en stressmanagement. Op basis van de meest gevalideerde emotionele intelligentietest de EQi 2.0® – die onder meer ‘zelfbeeld’ en ‘stressmanagement’ meet – wordt zorgvuldig een 0-meting en tweede meting afgenomen. Op basis hiervan volgt een traject op maat. Samen kijken we naar een werkend stappenplan dat:

Stap 1

Pas op de plaats maken: wat werkt wél?
Hoe creëer je rust, ruimte dat leidt tot meer energie?

Stap 2

Wat zeggen jouw eigen resultaten van de EQ-i 2.0®? Waar ligt jouw kracht en wat kun je verder ontwikkelen?

Stap 3

Zelfkennis vergroten: welke verwachtingen heb je? Welke (on)bewuste overtuigingen en waarden heb je? Wat zie jij en jouw omgeving/ leidinggevende e.d.? Hoe jij waarneemt wordt gemeten op de schaal ‘Realiteitstoetsing’

Stap 4

Leren waar de grenzen liggen. Ook extraverte mensen kunnen moeite hebben met grenzen aangeven. Sommigen zijn zó gemotiveerd, positief ingesteld, vinden alles leuk….. Totdat ze in de vijfde of zesde versnelling blijven hangen. Kunnen niet meer terugschakelen naar de eerste versnelling, laat staat stationair of helemaal uit. Mensen met een (dreigende) burn-out zijn juist vaak sterke mensen die doorgaan, waar anderen al lang zijn afgehaakt. Eerder stoppen kan ook kwaliteit inhouden;

Stap 5

EHBO-kit: energie opdoen en behouden. Structuur aanbrengen en je bewuster zijn wat rood-, groen en oranje-gedrag is en welke waarden je daar toe drijven.

Stap 6

Plezier hebben in wat je doet, omdat je wéét waarom je het doet. Alles opzij zetten voor ‘jouw passie’, het roer in één keer omgooien door in Zuid-Frankrijk een B&B te beginnen, kàn een oplossing zijn… Vaker nog is het ruimte creëren voor het kunnen zijn, en het managen van verwachtingen die handvatten zijn voor een tevreden en gelukkig leven.

Deze stappen zijn bedoeld om het overzichtelijk te maken. Ik geloof niet in quick fixes. ‘In drie stappen gelukkig’: dan had je aan een zelfhulpboek al voldoende. De werkelijkheid is weerbarstiger omdat je ook met andermands verwachtingen te maken hebt.

Structuur + prioriteiten bij ADD/ millennials

Rust en aandacht zijn belangrijke voorwaarden om helder te kunnen nadenken. Dan krijgt ook creativiteit de ruimte. Wil jij dat? Vloeiend leven in plaats van het gevoel dat je overal te laat bent en te weinig aanwezig? Voor mensen met ADD (Attention Deficit Disorder) is het vaak nóg lastiger om de overload aan informatie te filteren. The Art of People is preferred suplier voor arbodienst Incentivo B.V. en gespecialiseerd in de begeleiding bij ADD.

Wat sommige mensen met ADD niet weten, is dat zijn wel degelijk kwaliteiten hebben, en dat aandachtsstoornis ook positieve kanten heeft. In de samenleving hebben we moeite met etiketten maar ook met mensen die ‘anders zijn’. Als er een diagnose is – met of zonder medicatie – zie ik de rust bij mensen met ADD terugkeren. Patronen van jarenlange onmacht, chaotisch zijn, gebrek aan structuur, paniek, niets afmaken etcetera vallen op hun plek. De sceptici zeggen: ‘o, dat heb ik ook wel eens’. Ja ‘wel eens’. Zij staan er mee op en gaan er mee naar bed. Als ze al kunnen slapen… AD(H)D is weldegelijk een neurobiologische stoornis waar nog steeds veel onderzoek naar wordt verricht. In het coachtraject is veel mogelijk om weer te kunnen functioneren.

Structuur voor millennials

Rijk, rijker, rijkst leven. Een leven in overvloed. Hoe managen we de stroom aan mogelijkheden? Wil je inzicht in wat écht belangrijk voor je is, en wat je eventueel voor nu uitstelt? We hoeven namelijk niet alles tegelijkertijd te doen om een zinvol leven te hebben. Durf te kiezen!

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafden denken autonoom, afwisselend divergerend en convergerend, doorzien snel patronen en hebben een hoogsensitieve waarneming. Er is nog veel onbegrip over deze – ongeveer 2% – van de samenleving. Nee, het zijn niet allemaal Einsteins, betweters, vervelende klokkenluiders, maar mensen die anders denken. ‘Weer een etiket’, denken sommigen. Een opluchting voor anderen die hb zijn en die van hogere naar lagere opleidingen terugvielen en zich onbegrepen voelden. Coaching voor hoogbegaafden biedt handvatten in een zowel eenvoudige als complexe samenleving.

Grenzen herkennen

Ontwikkel jouw communicatieve vaardigheden door inzicht te krijgen in de eigen voorkeurstijl. Ik help je gedragspatronen te ontdekken die je belemmeren, en ineffectief gedrag om te buigen naar gewenst gedrag door jouw communicatiepalet te verbreden. Dit op basis van de EQi 2.0® die ‘Assertiviteit’ meet. Een aanpak die vanuit diepere lagen van motivatie, waarden, drijfveren en emoties werkt naar de zichtbare dimensie.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Raak je elke keer dezelfde pijnlijke steen? Overdonderd raken door een opmerking of situatie? Door inzicht te krijgen in het zelfbeeld, de belemmerende overtuigingen en communicatiestijlen werken wij met je om het zelfvertrouwen te vergroten. De test die als het meest betrouwbare wordt gezien: de EQi 2.0 (Emotionele Intelligentie-test) biedt een gedegen basis voor het coachingstraject, om de emotionele intelligentie verder te ontwikkelen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Laatste nieuws

Geaccrediteerde coaching

Branchevereniging NOBCO staat voor het opbouwen en delen van goede – wetenschappelijke – kennis over coaching. Ze biedt een continu proces van kwaliteitsverbetering in coaching. Het is aangesloten bij de EMCC. Dit Europees gewaardeerde keurmerk voor beroepscoaches staat in de markt garant voor kwaliteit en professionaliteit.