Personal coaching

Raak je elke keer verstrikt in dezelfde vraag? Hoe je beter jouw grenzen aan kan geven? Of hoe je bewuster om kan gaan met jouw tijd en talenten? Met personal coaching kun je snel en doeltreffend de vinger op de zere plek leggen, en jouw mogelijkheden vergroten. Als je bereid bent om aan de slag te gaan, kun je met ‘personal’ ofwel persoonlijke coaching relatief snel jouw doelen bereiken.

Preventie, re-integratie burn-out/ energie- en stressmanagement

Coaches roepen al ruim 15 jaar dat preventieve aandacht voor gezond werken meer oplevert. Gelukkig wordt vitaliteit steeds meer een onderdeel van de strategische HRM-cyclus. Toch is het  korte termijn-denken nog favoriet, met kostbaar en onnodig ziekteverzuim als gevolg. The Art of People begeleidt bij preventie, dreigende burn-out en re-integratie. De focus ligt op het creëren van een gezonde energie- en stressmanagement. Op basis van de – wereldwijd de meest gevalideerde emotionele intelligentietest -: de EQi 2.0®. Deze meet onder meer het ‘zelfbeeld’ en ‘stressmanagement’. Voor een zorgvuldig beeld kan er een 0-meting én tweede meting worden afgenomen. Samen met de objectieve meting van de CoachingMonitor® van branchevereniging NOBCO wordt de ontwikkeling ook hier zichtbaar.

Samen kijken we naar een werkend stappenplan dat:

Stap 1

Pas op de plaats maken: wat werkt wél?
Hoe creëer je rust, ruimte dat leidt tot meer energie?

Stap 2

Wat zeggen jouw eigen resultaten van de EQ-i 2.0®? Waar ligt jouw kracht en wat kun je verder ontwikkelen?

Stap 3

Zelfkennis vergroten: welke verwachtingen heb je? Welke (on)bewuste overtuigingen en waarden heb je? Wat zie jij en jouw omgeving/ leidinggevende e.d.? Hoe jij waarneemt wordt gemeten op de schaal ‘Realiteitstoetsing’

Stap 4

Leren waar de grenzen liggen. Ook extraverte mensen kunnen moeite hebben met grenzen aangeven. Sommigen zijn zó gemotiveerd, positief ingesteld, vinden alles leuk….. Totdat ze in de vijfde of zesde versnelling blijven hangen. Kunnen niet meer terugschakelen naar de eerste versnelling, laat staat stationair of helemaal uit. Mensen met een (dreigende) burn-out zijn juist vaak sterke mensen die doorgaan, waar anderen al lang zijn afgehaakt. Eerder stoppen kan ook kwaliteit inhouden;

Stap 5

EHBO-kit: energie opdoen en behouden. Structuur aanbrengen en je bewuster zijn wat rood-, groen en oranje-gedrag is en welke waarden je daar toe drijven.

Stap 6

Plezier hebben in wat je doet, omdat je wéét waarom je het doet. Alles opzij zetten voor ‘jouw passie’, het roer in één keer omgooien door in Zuid-Frankrijk een B&B te beginnen, kàn een oplossing zijn… Vaker nog is het ruimte creëren voor het kunnen zijn, en het managen van verwachtingen die handvatten zijn voor een tevreden en gelukkig leven.

Deze stappen zijn bedoeld om meer overzicht te geven. Ik geloof niet in quick fixes. ‘In drie stappen gelukkig’: dan had je aan een zelfhulpboek al voldoende. De werkelijkheid is weerbarstiger omdat je ook met andermans verwachtingen en regelmatig met ‘oude trauma’s te maken krijgt.

Burn-out (preventie en reïntegratie)

Onder meer voor arbodienst InBalans verzorgt The Art of People coachtrajecten op maat. Terugkerende problematiek (of uitdagingen zo u wilt) is dat velen minder assertief zijn gecombineerd met een laag zelfbeeld. Door coping heeft men echter door de jaren heen bepaalde communicatievaardigheden geleerd. Dit wil echter niet zeggen dat deze correspondeert met het zelfbeeld.

Met de gevalideerde ICLr®-test Roos van Leary en de  EQi 2.0® (schalen: ‘Assertiviteit’, ‘Zelfbeeld’, ‘Zelfactualisatie’ en ‘Optimisme’) geven de blinde vlekken aan daar waar op diepere lagen andere overtuigingen en percepties liggen. Krijg inzicht in jouw voorkeurstijlen en die facetten die (weer) belicht mogen worden. Ik help je gedragspatronen te ontdekken die je belemmeren, en ineffectief gedrag om te buigen naar gewenst gedrag door jouw communicatiepalet te verbreden. Een aanpak die vanuit diepere lagen van motivatie, waarden, drijfveren en emoties werkt naar een zichtbare dimensie.

Structuur + prioriteiten bij ADD + ADHD

Rust en aandacht zijn belangrijke voorwaarden om helder te kunnen nadenken. Dan krijgt ook creativiteit de ruimte.  Vloeiender leven in plaats van het gevoel dat je overal te laat bent en te weinig aanwezig? Voor mensen met ADD (Attention Deficit Disorder) en ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is het vaak nóg lastiger om de overload aan informatie te filteren. The Art of People is preferred suplier voor arbodienst InBalans en is gespecialiseerd in de begeleiding bij ADD en ADHD.

Wat sommige mensen met ADD en ADHD niet weten, is dat zij wel degelijk kwaliteiten hebben. Vaak struikelen ze over hun aandachtsproblemen, hyperactiviteit (kan ook alleen mentaal) en impulsiviteit.  In de samenleving hebben we moeite met etiketten maar ook met mensen die ‘anders zijn’. Als er een diagnose is – met of zonder medicatie – zie ik rust bij mensen met AD(H)D ontstaan. Patronen van jarenlange onmacht, chaotisch zijn, gebrek aan structuur, paniek, niets afmaken etcetera vallen op hun plek. De sceptici zeggen: ‘o, dat heb ik ook wel eens’. Ja ‘wel eens’. Zij staan er mee op en gaan er mee naar bed. Als ze al kunnen slapen…

AD(H)D is wel degelijk een neurobiologische aandoening waar nog steeds onderzoek naar wordt verricht. In het coachtraject wordt gewerkt aan het leren (in)zien van de opbouw van gedachten, gevoelens, emoties en gedrag om zo een gewenst copingmechanisme te ontwikkelen en toe te passen.

Coaching bij kanker – voorbij de behandelingen

Anno 2020 komt er eindelijk aandacht voor de impact en effecten van de behandelingen tegen kanker op de lange termijn. Té lang is gedacht dat het herstel na een jaar zou moeten hebben plaatsgevonden. Anders zou het rouw zijn en ‘onverwerkt’ verdriet. Zelfs sommige zorgprofessionals nemen het in de mond.

Sommige ex-kankerpatiënten beginnen vol goede moed weer terug in hun baan in de hoop om terug te kunnen keren naar hun oude leven. Niets liever dan dan. Vaak komt het echter voor dat – ook later – er fysieke beperkingen (bij)komen. Dit heeft in vele gevallen niet met rouw te maken of angst voor een recidive. Voor een aantal mensen geldt dat ze dagelijks te maken hebben met  – onder meer –  concentratieproblemen, slecht werkend geheugen,  chronische vermoeidheid, problemen met de ademhaling (astma e.d.). Dat los je niet met een opgeruimde mind set of extra vroeg naar bed te gaan. Coaching kan je helpen om toe te werken naar een nieuwe realiteit.

Zelfactualisatie voor millennials in en na tijden van COVID-19

Rijk, rijker, rijkst leven. Een leven in overvloed. Hoe ‘managen’ we de stroom aan mogelijkheden? Wil je inzicht in wat écht belangrijk voor je is, en wat je eventueel voor nu uitstelt? De vele, dagelijkse prikkels hebben veel meer impact dan op het eerste gezicht lijkt. Bij veel van de gecoachte zie je dat de concentratie minder lang en diep is. In het weekend gaan de leuke, interessante borrels, jaarbijeenkomsten e.d. allemaal door. We hoeven echter niet alles tegelijkertijd te doen om een zinvol leven te hebben. Durf te kiezen!

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafden denken autonoom, afwisselend divergerend en convergerend, doorzien snel patronen en hebben een hoogsensitieve waarneming. Er is nog veel onbegrip over deze – ongeveer 2% – van de samenleving. Nee, het zijn niet allemaal Einsteins, betweters, vervelende klokkenluiders, maar mensen die anders denken. ‘Weer een etiket’, denken sommigen. Een opluchting voor anderen die hb zijn en die van hogere naar lagere opleidingen terugvielen en zich onbegrepen voelden. Coaching voor hoogbegaafden biedt handvatten in een zowel eenvoudige als complexe samenleving.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Raak je elke keer dezelfde pijnlijke steen? Overdonderd raken door een opmerking of situatie? Door inzicht te krijgen in het zelfbeeld, de belemmerende overtuigingen en communicatiestijlen werken wij met je om het zelfvertrouwen te vergroten. De test die als het meest betrouwbare wordt gezien: de EQi 2.0® (Emotionele Intelligentie-test) biedt een gedegen basis voor het coachingstraject, om de emotionele intelligentie verder te ontwikkelen.

Neem contact op

Behoefte aan meer informatie? Stuur een bericht en ik bel of mail u z.s.m. terug.

Laatste nieuws

Geaccrediteerde coaching

Branchevereniging NOBCO staat voor het opbouwen en delen van goede – wetenschappelijke – kennis over coaching. Ze biedt een continu proces van kwaliteitsverbetering in coaching. Het is aangesloten bij de EMCC. Dit Europees gewaardeerde keurmerk voor beroepscoaches staat in de markt garant voor kwaliteit en professionaliteit.