Communicatie

Alles is communicatie: hoe geven we er richting aan?

De hele dag zijn we in communicatie. Is het niet met de buitenwereld, dan wel met onszelf. Effectief communiceren betekent: bewust zijn van de eigen communicatie en deze op één lijn brengen met het gewenste effect. Krijg je te horen dat je assertief bent, maar niet altijd tactisch? Of dat je juist duidelijker mag zijn?

De hele dag communiceren we met onze collega’s. Formeel en informeel. Als de sfeer goed is, en de zaken voorspoedig verlopen, kijken we niet naar hoe de communicatie en cultuur functioneren. Pas als er (organisatie)veranderingen plaatsvinden, er druk van buitenaf is, of als er conflicten dreigen wordt er bij stil gestaan.

Als coach, met een achtergrond als Manager Marketing & Communicatie, breng ik mijn ervaring en kwaliteiten in zoals scherpe waarneming, prikkelende feedback, met humor begeleiden op basis van vertrouwen.

‘Geweldloze communicatie’ + Roos van Leary

Waarom vinden we het toch vaak moeilijk om elkaar écht te begrijpen? Waardevrij en zonder oordeel te communiceren… Onze eigen behoeftes in evenwicht te brengen met die van de ander vraagt nogal wat.

Voordat ik startte als coach, volgde ik de training ‘Geweldloze communicatie’ dat gebaseerd is op het gedachtegoed van Marshall B. Roosenberg. De titel is misschien grappig, maar het gáát ook ergens over. Als modellen na ¾ eeuw nog zeggingskracht hebben, dan betekent dat wel wat. In het voorwoord van het boek (uitgegeven door Lemniscaat) schrijft Arun Gandhi het volgende: ‘…Hij, [VDvL: de legendarische Mahatma Gandhi] leerde me inzien dat geweld in ons allen huist, en dat we daarom onze instelling moeten veranderen. Vaak erkennen we het niet omdat we ons er niet bewust van zijn. We nemen aan dat we niet gewelddadig zijn omdat we geweld associëren met vechten, doden, slaan en oorlog voeren, dingen die de gemiddelde mens niet doet’. Werken met ‘geweldloze communicatie’ leert je welke behoeftes er onder het gedrag liggen, met de volgende opvatting: ‘Je bent 100% verantwoordelijk, voor 50% van het contact’.

Naast ‘geweldloze communicatie’ wordt ook het interactiemodel De Roos van Leary ingezet. Welke communicatiestijlen hebben jouw voorkeur en laat je veel zien? Zijn deze effectief in jouw contact met klanten en collega’s? Met de Roos van Leary heb je 8-10 communicatiestijlen die alle een eigen functie hebben. Als je het hele palet kunt inzetten waar nodig, dan verhoogt dit jouw effectiviteit. Ook voor afdelingen is het een krachtig instrument om te onderzoeken hoe je werkelijk kunt samenwerken met respect voor elkaars verschillen.

ICLr®: dé wetenschappelijke test van de Roos van Leary

De gevalideerde communicatietest: de ICLr-test van de Roos van Leary is een waardevol instrument om persoonlijke en teamcommunicatievaardigheden te meten. The Art of People is met een kleine groep in Nederland, de enige die de gelaagdheid van de Roos van Leary gebruikt en niet alleen het niveau van gedrag. De test is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen. Op basis van 160 vragen toont het nauwkeurig de voorkeuren van 10 voorkeurstijlen. We gaan aan de slag met de volgende vragen:

  • Mentaal: wat denk ik, wat neem ik voor waarheid aan?

  • Gevoel/ fysiek: welke emoties en gevoelens herken ik?

  • Gedrag: hoe communiceer ik (on)bewust?

  • Omgeving: wat speelt praktisch mee?

  • Dilemma’s hoe kan ik om leren gaan met ‘irritante’ mensen?

  • Waarden/ motivatie: wat geeft mij energie? (waardensysteem, drijfveren, kernkwaliteiten)

  • Hoe helpen we elkaar daar te komen waar we willen zijn?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Laatste nieuws

Geaccrediteerde coaching

Branchevereniging NOBCO staat voor het opbouwen en delen van goede – wetenschappelijke – kennis over coaching. Ze biedt een continu proces van kwaliteitsverbetering in coaching. Het is aangesloten bij de EMCC. Dit Europees gewaardeerde keurmerk voor beroepscoaches staat in de markt garant voor kwaliteit en professionaliteit.